top of page

2023
 

Nasze Stowarzyszenie gości obecnie dwoje wybitnych malarzy z Kijowa, są to Vlada Ralko i Volodymyr Budnikov. Ich pobyt rezydencjonalny w Poznaniu zaczął się 5 kwietnia i ( na razie) zakładamy, że potrwa miesiąc, ale nie wykluczamy przedłużenia  go. Korzystając z bezpiecznego miejsca do pracy nasi rezydenci zyskują namiastkę normalności, z drugiej strony jednak, bardzo niepokoją się o archiwa i dorobek twórczy pozostawiony w Kijowie, w którym nie byli od wybuchu wojny w Ukrainie.

Tak więc długość pobytu naszych rezydentów w Poznaniu pozostaje sprawą otwartą.

Od początku 2023 roku nasze Stowarzyszenie gości stypendystki z Kijowa:

Alinę Yakubenko, artystkę i kuratorkę (miesięczny pobyt w styczniu) i Katerynę Badianovą z córeczką Martą, historyczkę sztuki, artystkę, która w swoich badaniach koncentruje się na muzealnictwie, teorii sztuki i edukacji (pobyt od początku stycznia do końca marca). Kateryna spędza czas przede wszystkim w poznańskich bibliotekach, zbierając materiały do pracy o polskim socrealizmie.

2022
 

Grono stypendystów powiększyło się o dwie osoby z Białorusi: Valeninę Kisielovą i Annę Chistoserdovą. Obie są kuratorkami rozwiązanej przez władze Galerii „Y” w Mińsku, która była jedyną tego typu placówką w Białorusi, otwartą na najnowszą sztukę, na eksperymenty, utrzymującą rozległe międzynarodowe kontakty. Protesty społeczne i ich następstwa: przejęcie lub likwidacja względnie wolnych instytucji kultury - wiązały się nie tylko z utratą miejsc pracy, ale z zagrożeniem aresztem dla osób w nich zatrudnionych.

Valentina i Anna zmuszone były do opuszczenia kraju. Ich rezydencja w Poznaniu objęła objęła dwa miesięczne pobyty: od 10 czerwca do 10 lipca 2021 i od 3 listopada do 3 grudnia 2021 roku.

Obecnie obie mieszkają w Berlinie, gdzie otrzymały stypendium Senatu berlińskiego.

 

 

Miesięczną rezydencję artystyczną w Poznaniu (w terminie od 1 października do 31 października) odbywa Maria Plyatsko zajmująca się grafiką artystyczną, zatrudniona w Lwowskiej Akademii Druku. Maria jest naszą „emisariuszką”, zapewniającą nam łączność ze środowiskiem artystów z Zachodniej Ukrainy.

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił plany Stowarzyszenia Wielka19.

Przygotowywaną na październik 2022 roku monumentalną wystawę sztuki białoruskiej „By Love”, czekają duże zmiany, a termin jej otwarcia przesunie się na przyszły rok. Mieszkające obecnie w Berlinie kuratorki: Anna Chistoserdova i Valentina Kiselyova (przy udziale Antoniny Sebur i Ramana Tratsiuka) opracowują nowy program wystawy, zmieniając jej myśl przewodnią i poszerzając grono artystów o twórców ukraińskich.

                                           

Na razie zawiesiliśmy program stypendialny, ponieważ pragniemy, aby nasza pomoc mogła trafić do większej liczby osób. W związku z tym, wysłaliśmy 6000 zł (w przeliczeniu na dolary) do Marii Plyatsko ze Lwowa. Maria była stypendystką Gaude Polonia z rezydencją w Poznaniu, uprawia grafikę artystyczną i ceramikę, a miejscem jej regularnego zatrudnienia jest lwowska Akademia Druku. We Lwowie opiekuje się uchodźcami.

Wiemy, że przekazane jej pieniądze zostaną sensownie wydane.

 

Postanowiliśmy też przekazać darowiznę w wysokości 10.000 zł na rzecz Fundacji NOWA przy Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Uniwersytet przyjął kilkudziesięciu studentów z Ukrainy, podejmując się ich pełnego utrzymania. Jednak środki Uczelni są ograniczone, a brak materialnego wsparcia ze strony centralnego budżetu, nie ułatwia tego zadania.

 

O planach Stowarzyszenia będziemy informować na bieżąco.

bottom of page